De bestuursleden zijn:


Wilna van Breugel en Han van der Aart
Email adres: mctopmotortoerclub@gmail.com