Huishoudelijk Reglement

 

MC TOP heeft zijn eigen regels en verplichtingen.

Voor details lees bijgevoegd artikel;


Huishoudelijk reglement motorclub 25-2-2011.pdfVerslag van de Algemene Ledenvergadering van MC-TOP


Datum:  25 februari 2014

Plaats: D'n Huisakker, Helmond

Aanwezig: 30 leden 


Koos Middeljans heet alle aanwezige hartelijk welkom en opent de vergadering.

Als eerste wordt er een kascommissie samengesteld bestaande uit Tini Huibers en Adriaan Nuijten,

Cas Verhees biedt zich aan als reservelid van de kascommissie.


Koos gaat verder met een korte terugblik op de gereden ritten van 2013.

De eerste twee ritten op onze rittenkalender zijn vanwege de slechte weersomstandigheden niet doorgegaan, jammer natuurlijk maar Pieter Prins compenseerde dit debacle door twee spontaan georganiseerde tourritten voor te rijden, een op 18 april en later in het jaar nog ’n rit op 22 september 2013. De overige geplande ritten zijn alle geslaagd geweest, de weersomstandigheden varieerden van zeer goed tot redelijk en op een enkel buitje na hebben de deelnemers het droog gehouden en op één enkel buikschuivertje na heeft iedereen het ook recht gehouden. Een hoogtepunt was ook de rit naar het motormuseum in Hagestein waar de deelnemers hun ogen uitkeken naar een talrijke verzameling oude, nostalgische en unieke motoren. 

Verder waren er ook nog twee midweken georganiseerd, de midweek naar Luxemburg op7, 8 en 9 mei telde 16 motoren (19 deelnemers) en de midweek naar Friesland op 17, 18 en 19 september was ondanks de sombere weersvoorspelling met 11 motoren en 16 personen succesvol geweest.De routes waren prachtig en de sfeer was uitermate gezellig. Om (nogmaals) de sfeer te proeven kun je de verslagen met foto’s er nog eens op na lezen en bekijken op onze website;

 www.mc-top.nl 

Motorclub MC-TOP heeft op dit moment 53 leden en is onderdeel van de PVGE afdeling Helmond, sommige leden vragen zich af of de motorclub niet zelfstandig kan bestaan. Koos legt uit dat er verschillende voordelen zijn om onder de paraplu van de PVGE te bestaan zoals de clublocatie, gezamenlijk huishoudelijk reglement en het verkrijgen van subsidie. Ook is een bijdrage van de PVGE beschikbaar gesteld voor promotie van MC-TOP middels een advertentie in "de Loop" medio maart van dit jaar. 

Ritten 2014:

Er zijn inmiddels een drietal ritten in de maak en op de agenda geplaatst, enkele leden vinden de startplaatsen, zo'n 50 km vanaf Helmond bezwaarlijk. De organiserende zullen na de rit op 27 mei evalueren hoe  e.e.a is verlopen.

Er zijn twee midweken georganiseerd en velen van ons hebben zich inmiddels hiervoor ingeschreven, alle informatie over deze midweeks vind je terug op onze site.

Koos  introduceerde zijn idee om wat kortere ritten te maken voor leden die graag wat vaker een tussenstop maken en niet te lang achtereen in het zadel willen zitten, de zgn. koffieracers. Opzet is om spontane ritten te organiseren en deze te communiceren via Facebook. Koos heeft hiervoor reeds een pagina aangemaakt op Facebook.

Sommigen vinden dat er op deze manier een aparte groep binnen MC-TOP ontstaat en het communiceren via Facebook  kent voor en tegenstanders blijkt uit de vergadering. Koos stelt dat er verschillende klassen motorrijders zijn bij MC-TOP en wil graag iedereen in de gelegenheid stellen om een route mee te kunnen rijden, hij zal zijn initiatief nog verder bekend maken onder de leden en de facebookpagina voorlopig in de lucht houden tot dat blijkt dat deze geen toegevoegde waarde heeft. 

Harrie de Jong organiseert voor dinsdag 25 maart onze eerste tourrit, voor de overige nog openstaande data en ook voor spontane ritten word een beroep gedaan op onze leden. Jan van Mullekom presenteerde een financieel overzicht van MC-TOP over de periode 17 juni 2013 t/m 31 januari 2014. De vergadering verklaarde zich middels een applaus akkoord met de cijfers. 

Koos roept onze leden op om actief deel te nemen in het bestuur om zo meer betrokken te zijn en initiatieven te ontplooien.

Fred Verhees geeft aan om mede de website te willen onderhouden. 

Wat betreft het winterprogramma 2014-2015 wordt nog bekeken hoe invulling te geven aan deze avonden, gedacht wordt aan b.v. een korte EHBO- cursus of iemand van een verzekeringsmaatschappij uitnodigen die de eventuele voordelen van een collectieve motorverzekering komt promoten. Inbreng van onze leden is altijd welkom.


Henk van der Linden