Collage 2011

MCTOP staat voor Motor Club Toeristisch Op Pad.

Wij zijn één van de club activiteiten van de PVGE afd. Helmond.

PVGE Helmond heeft nog de volgende activiteiten voor senioren:

Fietsclubs

Wandelclub

Reisclub / Evenementen

 

 

De PVGE is een actieve senioren vereniging, die :

 

  • opkomt voor de belangen van haar leden.

  • zorgt voor actuele informatie over nieuwe ontwikkelingen

  • mogelijkheden biedt voor recreatie, vorming, cultuurbeleving en ontmoeting

 

De vereniging is toegankelijk voor alle 50-plussers, ongeacht hun arbeidsverleden. Met zijn ruim 10.000 leden in Eindhoven en zijn omliggende gemeenten, is de PVGE een van de grotere senioren verenigingen van Zuidoost Brabant.

 

PVGE, Vereniging voor Senioren is een organisatie met als doel de belangenbehartiging van iedereen van 50 jaar en ouder.
PVGE doet naast belangenbehartiging veel aan het organiseren, al dan niet in clubverband, van activiteiten op het gebied van sport, hobby, kunst, reizen, cultuur, enz.


Van oorsprong is de PVGE een “Philips” pensioen vereniging, maar deze link is reeds in de tachtiger jaren van de vorige eeuw gewijzigd in een open en breed toegankelijke senioren vereniging.

Lid van onze vereniging kan worden: Iedereen van 50 jaar en ouder en hun levenspartner.
Het lidmaatschap is individueel en kost bij automatische incasso € 18,20 per kalenderjaar (als u anders betaalt komen hier € 1,80 administratiekosten bij).

 

Helmond gericht.

PVGE afdeling Helmond bestaat nu 8 jaar en heeft reeds enkele bijzondere wapenfeiten op zijn conduite staat staan. Wij hebben reeds vele activiteiten voor onze leden opgestart zoals wandelen, fietsen, biljarten, 1-daagse reizen en een motorclub.

Tevens bieden we hulp bij het aanleren van computervaardigheden en bij het invullen van de belastingaangifte.

Tevens zijn wij in de wintermaanden actief met het organiseren van lezingen. Op deze dagen mogen wij ons verheugen in een gezonde belangstelling voor vele onderwerpen variërend van reisverhalen tot bedrijfspresentaties (o.a. Vlisco, ASML etc.). Het bezoekers aantal varieert van 20 to 50 , waarbij deze lezingen ook open zijn voor niet leden.

 

Maar de afdeling Helmond wil nu zijn lokale kennis van en verbondenheid met de specifiek lokale industriële historie verder verdiepen.

De huidige “lokale” PVGE leden hebben bijna allemaal een industriële achtergrond en hebben een natuurlijke verbondenheid met techniek, handel en industriële ontwikkelingen.